Bitten og Lumi hyrder får - billedet er taget af Hans Røntved